Zwarte Lijst ..?

Euhm, als een ‘contract’ zo is opgesteld dat deze bedoeld is om te misleiden of in ieder geval om onleesbaar te zijn voor een van de contractpartijen (en geen onderhandeling of wat dan ook mogelijk is; slechts een Hobson’s Choice), zijn dan niet betreffende clausules of het gehele contract bij voorbaat illegaal ..?

Zoals in (dank @ictrecht):

About maverisk

Maverisk Consultancy, IS Audit and Advisory services: Wikinomics meets governance and audit; otherwise, see my personal LinkedIn profile
This entry was posted in Privacy, Sociological, psychological notes and tagged , . Bookmark the permalink.

Your comments are welcomed!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s